Foreign Language

1ST SEMESTER 2019

One year Certifiate Course in Japanese language
Sl.No. Name & Address of the student S/O, D/O Sex Category Student Number Enrolment Number
1 Thoudam Pratap Singh. Kontha Khabam Chumbreithong Near Central Academy Thoudam Robin Singh M UR   CJL/2142/19
2 Sanuka Nameirakpam . Uripok Bachaspati leikai Nameirakpam Saratchandra F OBC   CJL/2143/19
3 Kshetrimayum Calambia. Top Khongnangkhon Makhong Ksh. Singhajit Singh F OBC   CJL/2144/19
4 kshetrimayum Headmalani. Top khongnang Makhong Ksh. Singhajit Singh F OBC   CJL/2145/19
5 Yumlembam Shiva Singh. Sugnu Makha leikai Y. Ibochoba Singh M UR   CJL/2146/19
6 Dhaneshwaree Asem. Nameirakpam Leikai Thongju part II Asem mangi Singh F UR   CJL/2147/19
7 Mutum Rabinath Singh. Terakhongshangbi Mamang leikai Mutum joy Singh M OBC   CJL/2148/19
8 Sangeeta Yambem. Moirangkampu Sajeb Maning Leikai Y. Sanatomba F UR   CJL/2149/19
9 D. Pfotokho Kape. Tobumai Village, PO-Tadubi Daili M ST   CJL/2150/19
10 Khuraijam Meeli Devi. Singjamei Wangma Pukhrambam leikai. Khuraijam lokhendro Singh F OBC   CJL/2151/19
11 Phuritshabam Dinesh Singh. Tentha Khongbal Mayai leikai ,Thoubal Ph. Ibopishak Singh M OBC   CJL/2152/19
12 Sushma Chongtham . Nambol Kongkham Awang Leikai Ch. Chinglen Meitei F OBC   CJL/2153/19
13 Dijita Bachapatimayum. Singjamei okram leikai B. Gope Sharma F OBC   CJL/2154/19
14 Wahenbam Krishna Chandra . Ahallup Awan Leikai , PO-Mantripkhri , PS- Heingang (L) Wahengbam Naba Chandra M OBC   CJL/2155/19
15 Kshetrimayum jenita Devi. Kakching Mayai Leikai Ksh. Jugeshwor Singh F SC   CJL/2156/19
16 Themsing Ahum. Tongou Village ,Ukhrul Vajui Ahum M ST   CJL/2157/19
17 Gaisuiliu Kamei. Neikanlong Thangmeiband Hubung Kamei F ST   CJL/2158/19
18 Philachui Shaiza. Loushing Village phungyar Kamjong Dist. Maherchan Shaiza F ST   CJL/2159/19
19 Phungmila Siranao. Sirarakhong Village ,Ukhrul Lt. S. Wilson F ST   CJL/2160/19
20 Hemgougin Lhungdim. Molnom Village,Churachanpur Holkholun Lhungdim M ST   CJL/2161/19
21 Salam Thouba Singh. Keibul Lamjao Mayai Leikai Salam ibombha Singh M SC   CJL/2162/19
22 Thounaojam Athoiba meitei. Heirangoithong Maibam Leikai Thounaojam Sarat Meitei M OBC   CJL/2163/19
23 Kenezia Ningthoujam . Thanga Salam Leikai N. Nabachandra Singh. M SC   CJL/2164/19
24 Moirangthem Nepolean Singh. Kakching laithagol Leikai M. Sarat Singh M SC   CJL/216519
25 Khwairakpam Stephen Singh. Bishnupur Kha mamang Leikai Ward No. 7 Opp. Axis Bank khwairakpam Roshan Singh M SC   CJL/2166/19
26 Goldy yaikhom . Nilakuthi keikol Y. Hitler Singh F UR   CJL/2167/19
27 Lourembam Bitiyarani . Thangmeiband khondram Selungba leikai Lourembam Rajen F UR   CJL/2168/19
28 Chanambam Monika Devi. Yaiskul Hiruhanba leikai Chanambam Priyobrata F UR   CJL/2169/19
29 Saria Soraisam . Lamboi khongnangkhong. Soraisam Satramani Singh. F OBC   CJL/2170/19
30 Sonarchand laishram . Khagempalli Panthak Machin L. Debchandra Singh M OBC   CJL/2171/19
31 Takhelmayum Maninganba Meitei. Khurai Kongpal Sasjor leikai Takhelmayum Jiten M UR   CJL/2172/19
32 Konthoujam Gourashankar Singh. Khongjom Bazar ,Near Heritage Park Konthoujam Ibopishak Singh M UR   CJL/2173/19
33 Heisnam Rushy Devi. Thangmeiband Khomdram Selungba leikai. Heisnam Sanjoy Singh. F OBC   CJL/2174/19
34 Soibam Rohit Singh. Khoyathong Nagamapal Soibam Jugeshor Singh M UR   CJL/2175/19
35 Khaidem Chinglembi. Chingamathak Manipur College Road. Khaidem Hitler Singh. F OBC   CJL/2176/19
36 Sinam Pramodchandra Singh. Kontha Khabam Maning Leikai Tehsil Heingang Sinam Pritam Kumar M UR   CJL/2177/19
37 Keisham Langlensana Devi. Yairipok Bishnunaha K. Inaobi Singh F UR   CJL/2178/19
38 Nongmaithem Yaiphabi Devi. Sagolband Tera loukrakpam Leikai N. Muhindro Singh. F OBC   CJL/2179/19
39 Paonam Pusparani Devi . Karam Mayai laikai Paonam Subhas Singh F OBC   CJL/2180/19
40 Vivekchan Akoijam. Thoubal Wangmataba Akoijam Sunil Singh M UR   CJL/2181/19
41 Thenbaijam Tarun Singh. Kongba Kshetri Leikai (L) Th. Pralada Singh M UR   CJL/2182/19
42 Chandam Donaldo Singh. Lamjao Makha Leikai Chandam Ibomcha Singh M OBC   CJL/2183/19
43 Laimayum Jayashree Devi. Langthabal Lep Mayai leikai. laimayum Jayadev Sharma F UR   CJL/2184/19
44 Ningthoujam Sofiliya Devi. Heirok Part- II, Maning Leikai Ningthoujam Brojen F OBC   CJL/2185/19
             
One year Certifiate Course in Chinese language
Sl.No. Name & Address of the student S/O, D/O Sex Category Student Number Enrolment Number
1 Khoirom Pamil Mangang. Heirangoithong Maibam leikai Singjamei Kh. Sasheekumar Mangang F UR   CCL/2186/19
2 Irom Kerolin. Kongpal Kongkham Leikai Irom Shyam Singh F OBC   CCL/2187/19
3 Khumanthem Bikash Singh. Thoubal Kshetri leikai khumanthem Bimolchand M OBC   CCL/2188/19
4 Sapam Dhananjoy Singh. Khongjom Chingtham Mamang Leikai S. Manao Singh M OBC   CCL/2189/19
5 Pirs Yainao Lunghar. Hungpung Ukhrul Star YL M ST   CCL/2190/19
6 Lukram Jemson Singh. Thiyam Leishangkhong Thiyam leikai L. Ibopishak Singh M OBC   CCL/2191/19
7 Mayengbam Bindeshori Devi. Singjamei Mayengbam Leikai Mayengbam Kumar Singh F OBC   CCL/2192/19
8 Chabungbam Julliya Devi. KhuraiKongpal Laishram Leikai Chabungbam Mohan Singh F OBC   CCL/2193/19
9 Rajkumar Olivia Devi. Haobam Marak Chingtham Leikai Rajkumar Jhaljit Singh F OBC   CCL/2194/19
10 Naorem Rakta Singh. Tentha Khunjao Naorem Ibungo Singh M OBC   CCL/2195/19
11 Sankar Yumnam . Athokpam Makha , Thoubal Shomon Yumnam M OBC   CCL/2196/19
12 Thingom Sanjoy Meitei. Khurai Thangjam Leikai Thingom Subhaschandra M OBC   CCL/2197/19
13 Salam Sanathoi Singh. Thangalawai Sabal Leikai,Bishnupur Salam Ibocha Singh. M SC   CCL/2198/19
14 Susmita Asheibam. Andro Chambra Leikai (L) Narahari Asheibam F SC   CCL/2199/19
15 Baby S Monica. Moirang khoiru Leikai S kumar Singh F SC   CCL/2200/19
16 Nongthombam Priyalakshmi Devi. Haraorou Mamang Leikai N Ranjit Singh F UR   CCL/2201/19
17 Rustam Khaidem . Bishnupur Bazar Ward No.8 Lokendro Khaidem M UR   CCL/2202/19
18 Loktongbam Johnson Singh. Bamdiar Awang Leikai Loktongbam Ibomcha Singh M UR   CCL/2203/19
19 Vivekananda Heisnam . Lairikyengbam Makha Leikai Anil Heisnam M UR   CCL/2204/19
20 Takhellambam Biki Singh. Yairipok Bamon Leikai. T Gojen Singh M OBC   CCL/2205/19
21 Thingujam Chandrakumar Singh. Thoubal kiyam Th. Rameshwor Singh. M OBC   CCL/2206/19
One year Certifiate Course in korean language
Sl.No. Name & Address of the student S/O, D/O Sex Category Student Number Enrolment Number
1 Haokip Cecilia Nempineng D M. New Wayang Village , Changjal D M Haokip F ST   CKL/2207/19
2 Elizabeth Longjam . Khurai Chaithabi leikai Longjam Rajen Singh. M UR   CKL/2208/19
3 Raj Thokchom . Toubul Mayai Leikai Thokchom Gyaneshwar Singh. M OBC   CKL/2209/19
4 Debina Sanasam . Chingamakha Yanglem Leikai S. Shantikumar Singh F UR   CKL/2210/19
5 Preeti Nongmaithem . Yaiskul Chingakham Leirak Nongmaithem Niranjan Singh M UR   CKL/2211/19
6 Thoudam Neatson Singh. Kontha Khabam Mayai Leikai Thoudam Joy Singh M UR   CKL/2212/19
7 Pangambam Monika Devi. Khurai Kongpal Ningthoubung Leikai P Johnny Singh F OBC   CKL/2213/19
8 Victor Laitonjam . Khurai Konsam Leikai Laitonjam Tomcha M OBC   CKL/2214/19
9 Omalini Khundrakpam . Sagolband Mein Leirak Khundrakpam Olempick F UR   CKL/2215/19
10 Nandeshowri Thangjam. Khurai Thangjam Leikai Thangjam Binodkumar F OBC   CKL/2216/19
11 N Adaziio. Rabunamei Village , PO- Mao Gate Sanapati Nepuni M ST   CKL/2217/19
12 Konthoujam Sofia Devi. Maklang Awang leikai K Somorjit Singh F UR   CKL/2218/19
13 Namoijam Ashini Devi. Nambol Maibam Chingmang Namoijam Dhananjoy Singh F OBC   CKL/2219/19
14 Laishram Caroline Chanu. Sega Road Thouda Bhabok Leikai Laishram Nishikanta Singh F OBC   CKL/2220/19
15 Tamphaibema Oinam. Kwakeithel Moirang Purel Leikai Oinam Antakumar F OBC   CKL/2221/19
16 Gurumayum Priya. Uripok Huidrom Leikai G. Naobi Sharma F OBC   CKL/2222/19
17 Naorem Krishnakumar Singh. Kakching Khunyai Leikai, Wairi Laishangbam Pareng Naorem Joykumar singh M SC   CKL/2223/19
18 D. Bernadect. Tuibong District Headquarter, Churachanpur D. Jacob Chungkhosei F ST   CKL/2224/19
19 Kh Elow. Song Song Village Mao Gate Senapati Kholi M ST   CKL/2225/19
20 Thangfelson Gangte. Salampatong Village Henneilun Gangte M ST   CKL/2226/19
21 Hoidoilian Gangte. Salampatong Village Henneilun Gangte F ST   CKL/2227/19
22 Meireiliu Rongmei. Bwanruangh Taodaijang Village Nungba Noney Poungang Rongmei F ST   CKL/2228/19
23 Khangamliu Rongmei. Taodaijang Village Nungba Noney Jangsinlung Rongmei F ST   CKL/2229/19
24 Thingujam kimpu Singh. Meitram Makha Leikai Th. Sharat Singh M UR   CKL/2230/19
25 Maisnam Supriya Devi. Moirangkhom Sougaijam Leikai Maisnam Naba Singh. F UR   CKL/2231/19
26 Huidrom Jeshmi Chanu. Mongshangei Boroi Makhong Huidrom Deben F UR   CKL/2232/19
27 Birju Yumnam. Uripok Sorbon Thingel Haorongbam Leikai Y. Hajurbi Singh M OBC   CKL/2233/19
28 Florence Soraisam. Kwakeithel laishram leikai Kishorkumar Soraisam F UR   CKL/2234/19
29 Heisnam Nancy Devi. Thangmeiband Khomdram Selungba leikai Heisnam Sanjoy Singh. F OBC   CKL/2235/19
30 Langpoklakpam Loni Devi. Yairipok Yambem Mathak leikai Langpoklakpam Chaoba F OBC   CKL/2236/19
31 Mayanglambam Bishwamitra Singh. Kakching Wairi Khullakpam Leikai M. Ishingjaoba Singh M SC   CKL/2237/19
32 Mutum Muhilaxmi Devi. Brahmapur Aribam Leikai laishram leirak Mutum Surjit Singh F UR   CKL/2238/19
33 Okram Monica. Taobungkhok Awang Leikai , PO - Lanjing Okram Manglemjao F UR   CKL/2239/19
34 Thounaojam Ranari Devi. Kongba Nongthombam Leikai Thounaojam Ranjan Singh F OBC   CKL/2240/19
35 Victoria Yumnam. Pishumthong Ningom leirak Yumnam Jayanta Singh F OBC   CKL/2241/19